Think Tank

Narendra Chavan
Satsang Mundhe
Sharad Tandale
Sonali Patil
Ram Bende
Ameet Kuchekar
Avinash Jogdand
Mohit Agrawal
Mahesh Sartape
Ashish Jadhav
Saurabh Jogale
Sarjerao Patil
Abhijeet Falake
Abhijeet Zamare

Management

Ashish Awachar
Ankit Sharma
Abhishek Sharma
Girish Darak
Pankaj Anjale
Sachin Sharma
Shivraj Nirmal
Devendra Singh
Rohit Singh

Event Management

Anad Bhandwalkar
Rajesh Purohit
Sachin Khurape
Nagesh Bhesare
Rohit Uttekar
Event
Mrs. Nishigandha Kalled
IRIS Event

Team of Documentary

Mayur Dhanvani
Dhiraj Mahamoni
Akshad Jain
Swapnil Zambre

Team of IT Department

Pawan Attarkar
Website Developer
Shyam Gawhale
Developer
Vishal Mahale
Developer
Vinod Tikhatri
Web Developer
Sumit Udgiri
Java Developer
Amol Bhagat
Web Designer
Sachin Sharma
Analyst & Testing
Saurabh Nandan
Android Developer
Rajesh Maurya
Marketing & Telecommunication
Kalpesh Talele
Android Developer
Rahul Chavan
Digital Marketing -SEO
Pravin Mahalle
Web Developer
Suraj Gaikwad
Functional & Non Functional Tester
Siddhant Halunde
IT
Sandip Yewale
Web Designer
Pravin Mahalle
Web Developer

Photography Team

Shaurabh Chikhale
Nikita Kalled

Survey Team

Shubham Bhilare

CEO

Abhishek Awachar